Skip directly to content

Pravila KD Ribnica pri šolanju psa

   1.    Prijava

 

-Vsak tečajnik mora biti član KD Ribnica.

-Vsak tečajnik je dolžan izpolniti ustrezno prijavnico za šolanje svojega psa      

   po izbranem programu.

-Tečajnik oz. lastnik psa odgovarja za resničnost navedenih podatkov v

   prijavnici.

-Ob izpolnitvi prijavnice je tečajnik dolžan predložiti naslednje dokumente:

-         za  rodovniške pse rodovniški list

-         nerodovniški psi ( velja tudi za rodovniške pse brez rodovnika) se vodijo v evidenci kot » mešanec«

-         za vse pse je potrebno predložiti potrdilo o cepljenju –ustrezno zdravstveno knjižico z navedeno številko čipa.

Psi morajo biti obvezno cepljeni proti steklini,zaželjeno pa je tudi cepljenje proti kužnim boleznim(pasja kuga,parvaviroza,kužni hepatitis,leptostiroza)

Starostna meja za steklino je od 3.mesecev dalje,za pristop na šolanje pa velja minimalno mesec dni pred tečajem in max.leto dni od zadnjega cepljenja.

      -    Starostna meja psa za pristop k šolanju in izpitu je:

         - mala šola 3 – 9 mesecev (priporočljivo)

         - izpit A = 12 mesecev( pogoj za izpit)

         - izpit B-BH= 14 mesecev ( pogoj za izpit)

          - izpit C = 15 mesecev (pogoj za izpit)

      -    Mladoletni vodnik mora pred izpitom predložiti pisno soglasje staršev oz.

           skrbnikov.

 

 

2.    Plačilo

 

-         Plačilo šolnine se izvede po ceniku KD Ribnica.

-         Cena tečajev je navedena v prijavnici.

-         Plačilo šolnine je možno tudi na obroke ( pojasnjeno v prijavnici).

-         Vračilo šolnine ni možno ob odpovedi tečajnika, oz. njegovi neudeležbi na tečaju, ali ob morebitni izključitvi tečajnika iz šolanja, zaradi disciplinske odgovornosti.

-         Vračilo denarja je možno v naslednjih primerih:

§  vodnik ali pes ni zmožen obiskovati šolanja zaradi nastalih  zdravstvenih razlogov (veterinarsko potrdilo)

§  da je pes začasno nezmožen za delo(veterinarsko potrdilo)

§  da pes pogine(veterinarsko potrdilo-odjava)

§  KD odpove šolanje

§  KD ne zagotovi ustreznih pogojev za šolanje

      -  Od vračila denarja se odšteje procent udeležbe tečajnika na šolanju

          psa.

 -  Po dogovoru s KD tečajnik lahko plačano šolnino koristi ali prenese

    v naslednji termin šolanja, vendar ne več kot za eno leto.

-         Če tečajnik ne poravna celotne vsote šolnine do izpita, oziroma do roka za prijavo k izpitu, ne more pristopiti k opravljanju izpita.

-         Ob pristopu k izpitu se dodatno plača stroške izpita ( izpit in delovna knjižica).

-          Delovno knjižico se plača le pri prvem opravljanju izpita.

-         Stroške izgubljene delovne knjižice ali popravilo podatkov poravna tečajnik.

-         Tečajnik, ki zaporedoma opravlja tečaje in izpite v KD Ribnica za določeno stopnjo in psi izpolnjujejo pogoje za opravljanje izpitov, pridobijo bonus popustov pri šolanju svojega psa.

 

 

3.    Pravila  šolanja

 

-         Tečaj se vodi na poligonu KD Ribnica.

-         Urnik tečaja se določi pred pričetkom tečaja.

-         Tečaj poteka v spomladanske in jesenskem terminu.

-         Pri  šolanju se uporablja ustrezna ovratnica in povodec.

-         Pri tečaju male šole, opravljanju izpita A in B-BH ovratnica na zateg ni dovoljena,kakor tudi ne bodeča ovratnica.

-         Dodatne ovratnice na izpitih niso dovoljene(dodatne usnjene ovratnice,ovratnice proti mrčesu ipd.)

-         Elektronske ovratnice niso dovoljene v nobenem primeru.

-         Vodnik  se je dolžan  držati na poligonu navodil inštruktorja.

-         Vodnik, katerega pes opravi na poligonu veliko potrebo, je dolžan iztrebek takoj pospravit, ne da bi pri tem motil ostale tečajnike.

-         Psi se v času tečaja ne smejo ovohavati in dotikati.

-         Hranjenje psa pred treningom ni priporočljivo (vsaj tri ure).

-         V primeru visokih temperatur v času tečaja, je vodnik dolžan omogočiti psu zadostno količino sveže vode.

-         Vstop gonečih psic v času šolanja na poligon ni dovoljen, vodnik je dolžan obvestiti inštruktorja, se z njim posvetovati in tečaj prekiniti v času gonitvenega ciklusa.

-         Zaradi morebitnih kužnih bolezni so nezaželjena dejstva: skupne uporabe posod za pitje,uporaba skupnih igrač,skupna vožnja z istim vozilom.

-         Prihod na tečaj pod vplivom alkohola ali ostalih nedovoljenih substanc je strogo prepovedan

-         Vodnik je dolžan opozoriti inštruktorja na svoje morebitne zdravstvene težave,vsled katerih bi imel težave pri šolanju psa.

-         Na poligonu  veljata red in disciplina.

-         Vsako odsotnost je vodnik dolžan opravičiti in sporočiti  inštruktorju.

-         Vse pritožbe in ugovore sprejema komisija za šolanje pri KD Ribnica.

 

 

4.    Izključitev iz tečaja

 

Vodnika se lahko izključi iz tečaja šolanja psov v naslednjih primerih:

-         da ne spoštuje, oziroma redno krši zgoraj navedena pravila,

-         da ne poravna finančne obveznosti v določenem roku,

-         da pes nima ustrezna zdravstvena potrdila ( cepljenja),

-         da se neprimerno vede do inštruktorjev in ostalih udeležencev tečaja,

-         da nehumano ravna s svojim psom na tečaju ali doma,

-         da prihaja na tečaj pod vplivom alkohola ali ostalih prepovedanih substanc,

-         da ne spoštuje etike športne kinologije in da ravna v  nasprotju z Zakonom o zaščiti živali .

 

Za škodo, ki jo naredi  pes na poligonu in ob njem ali v primeru ugriza ( na območje KD Ribnica) v času treninga , je odgovoren njegov vodnik, oz. lastnik in je dolžan nastalo škodo v celoti poravnati,ne glede na okoliščine.

 

 

KD Ribnica