Skip directly to content

VABILO NA ZBOR ČLANOV KD RIBNICA

on Thu, 01/31/2019 - 19:15

SPOŠTOVANI !

Vabimo vas na Zbor članov KD Ribnica, ki bo v četrtek, 7. februarja, ob 18. uri v  prostorih gostišča pri Pildarju na Škrabčevem trgu.

Dnevni red:

1. Otvoritev Zbora članov

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika

3. Poročilo o delu KD v letu 2018

4. Razprava o poročilih, sprejem poročil in zaključnega računa

5. Potrditev mandata delovnih teles za obdobje 2019-2022

6. Sprejem in potrditev popravljenega in dopolnjenega Statuta KD Ribnica

7. Plan dela in šolanja v sezoni 2019

8. Finančni plan za leto 2019

9. Razno

- poravnava članarine za leto 2019

 - vprašanja, predlogi, pobude

 

VABLJENI !

S kinološkim pozdravom!        

Karin Kočevar

tajnik KD Ribnica