Skip directly to content

VABILO NA SKUPŠČINO KD RIBNICA 2020

on Sun, 02/02/2020 - 20:17

SPOŠTOVANI !

Vabimo vas na Skupščino KD Ribnica, katera bo v petek, 7. februarja ob 18. uri v  prostorih gostišča Pri Pildarju na Škrabčevem trgu 27, Ribnica.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika

3. Poročilo o delu KD v letu 2019

4. Razprava o poročilih, sprejem poročil in zaključnega računa

6. Plan dela in šolanja v sezoni 2020

7. Finančni plan za leto 2020

8. Razno:

     - poravnava članarine za leto 2020

     - vprašanja, predlogi, pobude

Prosim, za potrditev udeležbe do srede na tel. 031761769 (Karin), ali na moj mail.

VABLJENI !

S kinološkim pozdravom!                                                                    

 

  Karin Kočevar

tajnik KD Ribnica