Skip directly to content

VABILO NA SKUPŠČINO KD RIBNICA

on Mon, 01/29/2018 - 17:08

SPOŠTOVANI !

Vabimo vas na Skupščino KD Ribnica, ki bo v petek, 2. februarja ob 18. uri v  prostorih gostišča Pri Pildarju na Škrabčevem trgu.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika

3. Poročilo o delu KD v letu 2017

4. Razprava o poročilih, sprejem poročil in zaključnega računa

5. Izvolitev predsedstva za novi mandat 2018 - 2022

6. Plan dela in šolanja v sezoni 2018

7. Finančni plan za leto 2018

8. Razno:

   - podelitev delovnih knjižic

   - poravnava članarine za leto 2018

   - vprašanja, predlogi, pobude

Prosim, za potrditev udeležbe do četrtka na tel. 031761769 (Karin), ali na moj mail.

VABLJENI !

S kinološkim pozdravom!   

Karin Kočevar

tajnik KD Ribnica