Skip directly to content

LETNA SKUPŠČINA KD RIBNICA

on Sun, 02/05/2012 - 19:20

 

                               VABILO NA SKUPŠČINO KD RIBNICA

 

SPOŠTOVANI !

Vabimo vas na Skupščino KD Ribnica, katera bo v petek, 10. februarja ob 19. uri v  prostorih gostišča Mihelič v Ribnici.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika

3. Poročilo o delu KD v letu 2011

4. Razprava o poročilih, sprejem poročil in zaključnega računa

5. Plan dela in šolanja v sezoni 2012

7. Finančni plan za leto 2012

8. Razno:

     - razdelitev delovnih knjižic

     - poravnava članarine za leto 2012

     - vprašanja, predlogi, pobude

Prosim, za potrditev udeležbe do četrtka  na tel. 031761769  (Karin) ali na moj mail.

VABLJENI !

S kinološkim pozdravom!                                                                   

 

  Karin Kočevar

tajnik KD Ribnica