Skip directly to content

Šolnina za šolanje psov v KD Ribnica za sezono 2019

Mala šola..............................................................................100 EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovno šolanje:

isp A......................................................................................150 EUR

isp B-BH...............................................................................200 EUR

isp C..................................................................................... 300 EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

isp I

IPO II...................................................................................400 EUR

isp II

IPO II...................................................................................490 EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članarina za leto 2019..........................................................20 EUR

Cenik velja za člane KD oziroma za ostale člane KZS. Za nečlane veljajo cene povečane za 100%.

Plačilo male šole:

Šolnina se lahko plača v dveh obrokih. Prvi obrok se poravna prvo uro praktičnega dela, drugi obrok pa šesto uro šolanja.

Plačilo osnovnega šolanja:

Šolnina se lahko plača v treh zaporednih mesečnih obrokih.

Če tečajnik opravlja dva zaporedna tečaja osnovnega šolanja z izpitom , se mu pri višjem izpitu prizna 30%popust.